ร้านค้าออนไลน์ kphydroponics.com ได้ลงทะเบียนกับ ShopUp.com
โดยผู้ลงทะเบียนเป็นเจ้าของ ร้านค้าคือคุณ กฤษนัณต์ ศิริไพบูลย์
ที่อยู่ : 57 ม.9 ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย 50290
ข้อมูลการติดต่อ : Tel : 66865963481 , 66865963481 · E-mail : kphydro@gmail.com

การลงทะเบียนนี้เป็นการช่วยยืนยันว่าร้านค้า kphydroponics.com มีตัวตนจริง
หากผู้สั่งซื้อสินค้า ติดปัญหาในการสั่งซื้อหรือพบปัญหาเกี่ยวกับตัวสินค้าและบริการ
สามารถติดต่อเจ้าของร้านค้าได้โดยตรงตามรายละเอียดด้านบน

*ร้านค้าใดที่ต้องการลงทะเบียนกับ ShopUp.com สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่